Anishinaabemowin

Waazhi Wiikijitoowaang: Ndinaakinigemi wii wiiji nakiimaa`aang Wiikwemkoong Anishinaabek miinwaa naaniigaan waa nimaadizijik wii yaamowaad kendimaawzowin. Weweni wii ni anishinaabewaadiziwaad, wii maamwi aadiziwad. Gzaagtoonaa maanpii e`dinaakiiying. Kiinwi ka nda psingwaadjidisami miinwaa wii naadimaageyaang wii wenjida mina zhiyaa`aad Anishinaabek.

Our Mission is to work collaboratively with Wiikwemkoong Anishinaabek and our future generations into a prosperous and thriving future based on a health culturally engaged, unified people. We pride ourselves in our traditional territory. We strive to ensure we are self reliant, independent and contributing to our Nation’s overall wellbeing.

Services & Programs

We’ve held over 200 events in the community over the past year, including Men’s Healing Week, Kid’s Summer Camp, Annual Language Conference, Sweetgrass Canoe Making, Sugar Bush, Daily Immersion, Satellite Communities Family Immersion, 2D Animation Workshop, Financial Literacy Workshop, and Elders’ Tea and Scone!
  • Daily Family Immersion

  • Weekly Evening Anishinaabemowin Classes

  • English to Anishinaabemowin Translation

  • Administrative Classes

  • Weekly Anishinaabemowin Affirmations

  • Day Immersion at Hub Centre

  • Evening Immersion at Hub Centre

  • Satellite Communities Weekly Immersion

  • Elder/Youth Mentoring

  • Elder Interviews